Jaap Tol Bliek

In de gemeente Edam-Volendam wordt hard gewerkt en dat is niet altijd betaald. Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders uitzien. Joke Karman, vrijwilligersmakelaar van gemeente Edam-Volendam, stelt een aantal vragen aan vrijwilligers. Om inzicht te krijgen in het werk dat al deze vrijwilligers doen. Dat ging weer via een telefonisch interview.

Uit de schaduw… Jaap Tol Bliek

1. Wie bent u?
Ja, wie ben ik? Moeilijk zeggen van jezelf. Ik ben Bliek. Geboren en getogen Volendammer. En getrouwd met een Volendamse, al vijftig jaar. Met Jannig Veerman, Rembrandt bijgenaamd. We zijn al vijftig jaar getrouwd, dat hebben we in januari gevierd. We hebben twee kinderen, Martin en Gemma en kleinkinderen. Ik ben 80 jaar. Ik zing al 50 jaar in het Volendams operakoor.

Ik kom uit een gezin met 10 kinderen. We hadden weinig vrije tijd. Mijn vader was visventer in de Oost-Indische buurt in Amsterdam. Voor schooltijd moesten we van half zes tot half negen garnalen pellen aan de garnalentafel. Op school kwam een keer een missionaris uit Midden-Afrika vertellen over zijn werk in een missiegebied. Dat leek mij wel wat. Hij inspireerde mij. Toen ik 12 jaar was, ging ik naar het Klein Seminarie Hageveld in Heemstede.
Later ging ik naar Rozendaal en Londen voor filosofie en theologie. Als 12-jarige jongen had ik best wel heimwee. Vooral in Rozendaal en Londen mochten we alleen in de grote vakantie we naar huis. In tussentijd was er enkel via brieven contact mogelijk. In totaal heb ik 12 jaar voor priester gestudeerd. Als priester mag je niet trouwen. Daar ben ik het niet mee eens. Daarom ben ik voor de eerste wijdingen afgehaakt.

Wachtend op mijn diensttijd heb ik drie jaar in de bouw gewerkt. Toen bleek dat ik door broederdienst werd vrijgesteld, ging ik bij het Energiebedrijf Amsterdam werken. (Later werd dat PEN en nu heet het NUON.) Telefoon- en loketdienst mocht ik altijd graag doen.

2. Waar doet u vrijwilligerswerk en hoe bent u daar terecht gekomen?
Bij de Vincentiuskerk. Ik ben nu 40 jaar lector. De Vincentius heeft ongeveer 12 lectoren. Een lector doet onder andere lezingen in de kerk. Na de VUT heb ik 4,5 jaar met andere lectoren een theologiecursus gedaan. Dat was toch weer heel anders dan 35 jaar daarvoor op het seminarie. Toen was het meer moraaltheologie. Dit was veel vrijer en beter genuanceerd, menselijker. Na mijn VUT was ik koorzanger. Vanaf het koor zag ik dat het met één misdienaar maar ‘klungelen’ was. Ik vond dat ze hem dat niet in zijn eentje konden laten doen. Toen ben ik naar beneden gegaan om te helpen. En dat doe ik nu 20 jaar. Ik ben behulpzaam bij missen en begrafenissen. Soms zijn er wel vier of vijf begrafenissen in een week.

3. Waarom doet u vrijwilligerswerk? Wat brengt het u?
Voldoening. Ik doe het omdat ik het zelf graag wil. Ik ben nog steeds lector, nu ben ik 80. Mensen zeggen mij: “Jij mag nooit weg”.

4. Waarom vindt u het belangrijk dat er vrijwilligerswerk gedaan wordt?
Ik doe het voor de kerk. Niet iedereen zal dat kunnen of willen. Die zijn er niet mee opgegroeid. Ik heb weer veel bewondering voor de mensen die in de verpleging werken. Dat is ook een roeping. Maar ook voor vrijwilligers in de zorg. Daar heb ik grote bewondering voor, vooral in deze Coronatijd.

5. U wordt voor deze rubriek genomineerd door uw zoon Martin met de volgende vraag:
“Door het coronavirus is de kerk gesloten voor publiek. Dit is zover ik weet nog nooit voorgekomen. Hoe beleven de kerkvrijwilligers/betrokkenen deze tijd? Vooral met begrafenissen lijkt het me een lastig verhaal. Hoe wordt daaraan invulling gegeven?”

Bij uitvaarten mogen nu maar maximaal 30 familieleden. Vroeger zat er zomaar 150 – 200 mensen bij een uitvaart. Dat de kerk dicht is, is heel vreemd. Voor de pastoor ook. Hij kan niet wachten tot de mensen weer naar binnen mogen. Dit is sinds mensenheugenis nog nooit gebeurd. Gelukkig mogen er nu weer 30 mensen in de kerk. We hebben hulp van de L.O.V.E. gekregen. Die zenden elke avond de mis en elke zondagochtend de hoogmis uit. Ze filmen de kerkdienst zonder toeschouwers.

6. Wie nomineert u voor deze rubriek en welke vraag wit u hem of haar stellen?
Piet de Boer is al vijftig jaar koorzanger in de Vincentiuskerk, hij is voorzitter van het koor.  Ik wil hem graag nomineren en hem vragen hoe hij de toekomst voor het operakoor en het kerkkoor voor zich ziet.

Ook vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met Joke Karman, vrijwilligersmakelaar van gemeente Edam-Volendam: vrijwilligersmakelaar@edam-volendam.nl of 06-15 60 35 83.

(Bron: De Stadskrant - 29 juni 2020)