Martin Nibbering

In de gemeente Edam-Volendam wordt hard gewerkt en dat is niet altijd betaald. Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders uitzien. Joke Karman, vrijwilligersmakelaar van gemeente Edam-Volendam, stelt een aantal vragen aan vrijwilligers. Om inzicht te krijgen in het werk dat al deze vrijwilligers doen. In verband met de Corona maatregelen via een telefonisch interview.

Uit de schaduw… Martin Nibbering

1. Wie ben je?
Mijn naam is Martin Nibbering. Ik ben van 1959, geboren en getogen Edammer. In 1988 ben ik getrouwd. Als 18-jarige jongen ben ik begonnen bij Fokker in de vliegtuigbouw. Na het faillissement van Fokker ben ik gaan werken als chauffeur, nu alweer 19 jaar. Momenteel bevoorraad ik voor Simon Loos uit Zaandam zo’n 270 filialen van Albert Heijn. Ik kom in heel Noord-Holland en in Utrecht. Erg afwisselend dus, en daardoor leuk werk.

2. Waar doe je vrijwilligerswerk en waarom?
Ik doe vrijwilligerswerk bij de Stichting Kaasmarkt Edam. Vanaf de eerste jaren vanaf de wederoprichting in 1989 ben ik kaasdrager geweest. Daarna kaas stapelaar op verschillende locaties op de markt. Na enige jaren vroeg de toenmalige marktdirecteur of ik het archief van de kaasmarkt wilde beheren. Dat ben ik gaan doen en dat doe ik nog. Op dit moment digitaliseer ik het archief. De eerste 20 jaar van het archief gaan we ‘straks’ aan het Waterlands Streekarchief in Purmerend overdragen. Als dat klaar is, wil ik het archiveren aan een opvolger overdragen. In 2014 ben ik door onze voorzitter gevraagd als bestuurslid. Daardoor kon ik de functie van marktdirecteur gaan vervullen. Want: geen lid van het bestuur is geen marktdirecteur. Dat ik door het bijhouden van het archief veel weet van de kaasmarkt, is een mooie bijkomstigheid voor de taak van marktmeester.

3. Hoe ben je daar terecht gekomen?
In de winter van 1989 ging ik met de toenmalige voorzitter van de Ondernemersvereniging Edam naar een thuiswedstrijd van Ajax. Hij vroeg mij: "Wat zou je ervan vinden als we in Edam weer kaasmarkten zouden gaan houden?" Ik vond dat een goed idee. Vanaf dat moment werd ik kaasdrager. En nu hebben we alweer 32 jaar kaasmarkten in Edam.

4. Wat brengt het je?
Het brengt mij in contact met veel prominenten uit binnen- en buitenland. Elke kaasmarkt wordt door een ‘VIP’ geopend met het luiden van de bel. Ik mag die mensen als marktmeester rondleiden. Ze laten zien wat er zoal op de kaasmarkt gebeurt. Dit geeft mij veel voldoening. Verder is het mooi om te zien dat een grote groep vrijwilligers zo’n prestatie neerzet. Zo in harmonie met elkaar. Doen wat je leuk vindt, dat straalt wat uit! Voor de toerist lijkt het net alsof er een echte markt aan de gang is waar echt wordt gehandeld en gewerkt.

5. Waarom vind je het belangrijk dat er vrijwilligerswerk gedaan wordt?
Vrijwilligerswerk versterkt de gemeenschapsband. Mensen moeten er met zijn allen iets van maken in het leven. Dat kan heel goed als je je aansluit bij een club die bij je past. Zonder vrijwilligers kan een evenement zoals de kaasmarkt niet draaien. Gelukkig zijn er voldoende mensen die zich aanmelden als vrijwilliger bij de kaasmarkt Edam. Jammer dat men daar soms mee wacht tot men is uitgewerkt.

6. Je wordt voor deze rubriek genomineerd door Loes van Marle met de volgende vraag: "Ook de kaasmarkten kunnen helaas niet doorgaan. Gaan jullie als organisatie nog iets doen om in de belangstelling te staan dit jaar?"
We willen dit jaar iedere woensdag (als er een kaasmarkt zou zijn) iets op onze website zetten uit voorgaande jaren. Een stukje tekst met een foto erbij. Zo  proberen we de kaasmarkt een beetje levendig te houden. Dat start op de eerste woensdag van juli. Hou de site in de gaten: www.kaasmarktedam.nl.

7. Wie nomineer je voor deze rubriek en welke vraag wil je hem of haar stellen?
Ik nomineer Martin Tol van Fanfarekorps Wilhelmina uit Volendam. Zij hebben met veel enthousiasme het publiek van de avondkaasmarkt met hun muziek vermaakt. Mijn vraag: “Kunnen jullie in deze Coronatijd nog wel oefenen? Gemeenschappelijk zal denk ik niet gaan. Wordt het daarom niet lastig om een muziekstuk te repeteren?” 

Leuk om de man achter (onder) het bolhoedje zo een beetje te leren kennen. De kaasmarktmeester kan boeiend vertellen over de kaasmarkten in Edam. Martin is enthousiast, maar roemt daarnaast ook de andere vrijwilligers. Van de ledlampverlichting-regelaar en de kaasdragers tot de mensen van de kledingcommissie en vele anderen. Hij noemt ze nog net niet alle 108 op.

Spreekt iets van bovenstaande je aan? Of wil je meer weten over vrijwilligerswerk in het algemeen? Neem dan contact op met de vrijwilligersmakelaar van gemeente Edam-Volendam, Joke Karman. Zij is bereikbaar via 06-15 60 35 83 of j.karman@edam-volendam.nl

(Bron: De Stadskrant - 8 juni 2020)