Anneke Hoens-Molenaar

In de gemeente Edam-Volendam wordt hard gewerkt en dat is niet altijd betaald. Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders uitzien. Joke Karman, vrijwilligersmakelaar van gemeente Edam-Volendam, stelt een aantal vragen aan vrijwilligers. Om inzicht te krijgen in het werk dat al deze vrijwilligers doen.

Uit de schaduw… Anneke Hoens-Molenaar

Wie ben je?
Mijn naam is Anneke Hoens-Molenaar. Ik ben 61 jaar. Ik ben geboren in een boerderij in Edam aan het Volendammerpad tussen Edam en Volendam. Die boerderij is in 1971 afgebroken. Op mijn 13e verhuisden mijn ouders en broer en ik naar Edam. Mijn man en ik kregen twee zonen. Mijn man is acht jaar gelezen overleden. Ik ben al 45 jaar zweminstructrice en receptioniste in zwembad de Waterdam.

Waar doe je vrijwilligerswerk en hoe ben je daar terecht gekomen?
Ik ben secretaris van Damslagfonds, bestuurslid bij de IJsvereniging Edam en ik verzorg de jaarlijkse collecte van de Hersenstichting. Het feit dat ik bij het Damslagfonds vrijwilligerswerk doe, komt voort uit vrijwilligerswerk dat ik eerder deed. Als kind ging ik naar Bosvolk en later naar Vrije Vogels. Mijn oom Jaap Molenaar was daar leider. Hij stelde voor dat ik leidster werd. Ik werd bestuurslid en op mijn 18e werd ik secretaris en ben daar 13 jaar gebleven. Voor het Singelfestival (wat voortkomt uit Bosvolk en Nohol) heb ik ook vrijwilligerswerk gedaan. Toen ik trouwde en kinderen kreeg, ben ik met dat vrijwilligerswerk gestopt. Op de school van mijn kinderen deed ik de schoolbibliotheek. Later kwam ik bij het Damslagfonds. Dat is een fonds dat een geldbedrag beheert dat overgebleven is van Bosvolk. Dit geld is bedoeld voor jeugdactiviteiten, hiervoor kunnen verzoeken worden ingediend.

Ik ging in 2009 naar de jaarvergadering van de IJsvereniging. Toen ik daar opmerkte dat er weinig vrouwelijke inbreng was, reageerde het scheidend bestuurslid: “Jij mag wel”. Daarmee werd ik het eerste vrouwelijke bestuurslid. Ik dacht dat ik er niet veel werk aan zou hebben, we hadden al een tijd geen natuurijs meer gehad. Maar de eerste twee winters stond ik op het ijs met ‘koek en zopie’. Of er nu wel of geen natuurijs komt, we verzorgen elk seizoen 10 schaatslessen op de kunstijsbaan. Ook organiseren we jaarlijks de alternatieve Zeevangstocht. Daar doen tussen de 300 à 400 schaatsers aan mee.

Voor de Hersenstichting werd ik via via gevraagd om te collecteren. De dochter van een kennisje had een herseninfarct gehad. Dan weet je waar je het voor doet. Nu organiseer ik samen met nog iemand de jaarlijkse collecte waarmee ik het twee weken per jaar druk heb: bussen verdelen en innemen en op zoek naar nieuwe collectanten. Gelukkig zijn er veel collectanten die elk jaar collecteren.

Waarom doe je vrijwilligerswerk? Wat brengt het je?
Soms niks. Dat geeft ook niet. Je doet het voor jezelf, omdat je het leuk vindt. Vaak is het leuk en geeft het plezier. Het is ook nodig. Het brengt je met zoveel diverse mensen in contact. Doordat ik veel mensen ken, kan ik een doorgeefluik zijn. Je leert veel nieuwe dingen en je leert ook je grenzen aangeven, ‘nee’ zeggen. Je blijft ook bij de tijd door vrijwilligerswerk.

Waarom vind je het belangrijk dat er vrijwilligerswerk gedaan wordt?
Het is belangrijk voor de sociale cohesie dat je leuke dingen voor en met elkaar doet. Als we allemaal ons steentje bijdragen, komen we een heel eind.

Je wordt voor deze rubriek genomineerd door Herke Kaandorp:
“Ik nomineer Anneke Hoens, zij doet vrijwilligerswerk voor Damslagfonds, de ijsvereniging Edam en de Hersenstichting. Ik wil haar de volgende vraag stellen: “Wat heeft het doen van vrijwilligerswerk u gebracht?””

Het heeft mij heel veel sociale contacten gebracht. Het verrijkt je. Je kunt soms wat betekenen voor je medemens. Dat is een plezierige bijkomstigheid. Ik ben bijvoorbeeld ook vrijwilliger geweest bij Vier ’t leven. Dan zie je voorstellingen waar je anders misschien niet zo snel heen zou gaan, maar je ziet ook veel mensen met beperkingen. Dan besef je dat je iets kunt doen voor anderen.

Wie nomineer je voor deze rubriek en welke vraag wil je hem of haar stellen?
Ik nomineer Lotte Koning, zij doet vrijwilligerswerk bij Bosvolk. Mijn vraag aan haar is: Bosvolk zit al zolang bij Woudenberg. Hebben jullie wel eens gedacht over een andere omgeving?

Er zullen vast veel lezers zijn die Anneke als ‘zwemjuf’ kennen. Wie had gedacht dat ze daarnaast ook deze zo diverse vrijwilligerstaken uitvoert?

Ook vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met Joke Karman, vrijwilligersmakelaar van gemeente Edam-Volendam: vrijwilligersmakelaar@edam-volendam.nl of 06-15 60 35 83.
 

(Bron: De Stadskrant - 24 februari 2020)