Wil Spanjer

In de gemeente Edam-Volendam wordt hard gewerkt en dat is niet altijd betaald. Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders uitzien. Om inzicht te krijgen in het werk dat al deze vrijwilligers doen, stelt de vrijwilligersmakelaar in deze rubriek een aantal vaste vragen aan vrijwilligers.

Uit de schaduw… Wil Spanjer

1. Wie ben je?
Ik ben Wil Spanjer uit Edam. In de afgelopen 65 jaar ben ik gevormd door het grote gezin waar ik uit voortkom, het dorp van mijn jeugd, mijn studies (Maatschappelijk werk, Nederlands en Management) en de gevarieerdheid aan mensen die ik ontmoet heb. Inclusief man Dorus en onze kinderen. Hierdoor hou ik van gedrag ‘zonder opsmuk’, van de natuur en van het ritme van het dagelijks leven. Anderzijds ben ik een nieuwsgierige en bedrijvige wereldburger die graag onderweg is. Dat wil zeggen, die graag in beweging is. Letterlijk en figuurlijk.

2. Waar doe je vrijwilligerswerk en waarom?
Wat ik aan vrijwilligerswerk doe, past bij mijn levensfase. Ik begon als 17-jarige met het oprichten van een jongerencentrum in De Rijp met een groep jongeren die ‘meer wilde’. Later werd ik actief in jongerencentrum NOHOL – de kraamkamer van jong talent -, het onderwijs, de zorg, rond adoptie en de cultuursector. Nu ben ik voorzitter van Vrienden van de Grote Kerk, voorzitter van Tuinvereniging Edam, zit in de besturen van Stichting Joods Verleden Edam en Weeshuis Sunshine House en doe vrijwilligerswerk bij Amnesty Amsterdam. Ik bemoei me te hooi en te gras met van alles. Vind veel boeiend. Ik doe het natuurlijk vooral voor mezelf. Haal er lol uit en leer ervan. Het houdt me scherp.

3. Hoe ben je daar terecht gekomen?
Zoals veel vrijwilligers ben ik gevraagd of heb ik mezelf aangeboden. Mensen die al veel doen, weten dat er altijd nog wel een klusje bij kan. Vaak zijn het energieke types. Geen zeurders of navelstaarders, maar warme doeners die diepe tevredenheid halen uit het organiseren van activiteiten, uit het contact met anderen of uit het draaiende houden van een organisatie. Daar voel ik me bij thuis. Nou ja, niet bij iedereen hoor. Ik kan heel ongeduldig zijn.

4. Wat brengt het je?
Vrijwilligerswerk is in de kern hetzelfde als betaald werk. Het gaat erom te doen wat bij je past, dat je je verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt aan een prettige werksfeer. Mentale moeheid of langdurige stress hoort niet in het vrijwilligerswerk thuis. Dat is misschien het grootste verschil met betaald werk. De lat mag best hoog gelegd worden. Brengt de spanning erin. Niet te lullig allemaal.

5. Waarom vind je het belangrijk dat er vrijwilligerswerk gedaan wordt?
We weten allemaal: zonder vrijwilligerswerk geen lekker Nederland. Ons goede leven hangt ervan af. Dat bedenken de hedonisten onder ons te weinig, zij denken dat alles wat het leven zo leuk en leefbaar maakt (sport, cultuur, zorg, natuurbeleving) uit de lucht komt vallen. Geen vanzelfsprekendheid. Zit veel werk achter. Natuurlijk moeten we kritisch kijken naar vrijwilligerswerk dat min of meer opgelegd wordt door de overheid, omdat we er als maatschappij geen geld voor over hebben.

6. Je wordt voor deze rubriek genomineerd door Jetty Voermans met de volgende vraag: “Hoe leeft het thema 75 jaar Vrijheid in Edam-Volendam?”
Dit jaar viert heel Nederland dat we 75 jaar in vrijheid en vrede leven. In opdracht van de burgemeester coördineer ik de activiteiten rond 75 jaar Vrijheid. Het is een prachtig onderwerp en een geweldige klus. Zo'n 50 maatschappelijke organisaties - cultuur, historie, sport -, scholen, kerken en particulieren omarmen het thema. Tientallen enthousiaste organisatoren werken mee aan een mooi programma. Allemaal vrijwillig. Uitstekende sfeer. Ze weten allemaal dat vrijheid kwetsbaar is. Door het hele jaar zijn er activiteiten, met als hoogtepunt 5 mei. Iedereen is dan vrij en kan meedoen. Op www.edam-volendam.nl/75jaarvrijheid staat het programma tot nu toe. Er kunnen nog altijd nieuwe initiatieven bij. Mail dan naar 75jaarvrijheid@edam-volendam.nl

7. Wie nomineer je voor deze rubriek en welke vraag wil je hem of haar stellen?
Ik nomineer Herke Kaandorp. Hij is de nieuwe, jonge penningmeester van Kaaspop. Mijn vraag aan hem is: “Wat is voor jou de uitdaging om dit te doen?”

Zoals Wil aangaf: “Mensen die al veel doen, weten dat er altijd nog wel een klusje bij kan. Vaak zijn het energieke types.” Dat kan ook zeker over Wil gezegd worden. Kijk maar naar wat zij allemaal doet! Vrijwilligerswerk mag ook een kleine kortdurende klus zijn. Wie dat wil, kan contact opnemen met Joke Karman, vrijwilligersmakelaar van gemeente Edam-Volendam: vrijwilligersmakelaar@edam-volendam.nl of 06-15 60 35 83.
 

(Bron: De Stadskrant - 13 januari 2020)