Jetty Voermans

In Edam-Volendam wordt hard gewerkt en dat is niet altijd betaald. Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders uitzien. Om inzicht te krijgen in het werk dat al deze vrijwilligers doen, wordt in deze rubriek een aantal vaste vragen gesteld aan vrijwilligers.

Uit de schaduw… Jetty Voermans

1. Wie ben je?
Ik ben geboren in 1941 in een heel klein dorp in Brabant en opgegroeid in een groot gezin met twee gehandicapte kinderen. Misschien is het wel met de paplepel ingegoten dat ik later in de zorgwereld terecht kwam. Maar eerst ging ik Nederlands studeren in Amsterdam. Omdat ik vroeg trouwde en drie kinderen kreeg, kwam daar niet zoveel meer van terecht. Ik ben dus wat mijn carrière betreft een echte herkanser. Toen mijn jongste dochter naar de kleuterschool ging, begon ik aan een studie medicijnen. De huisarts waar ik stage liep, leerde mij “achter elke patiënt zit een persoon”. Dat heb ik meegenomen in mijn opleiding en verdere leven. Toen ik deze zware studie naast mijn gezin niet vol kon houden, koos ik voor de opleiding Maatschappelijk Werk. In de ouderenzorg in die tijd kwam maatschappelijk werk niet aan bod omdat ouderen niet werden gezien als veranderbaar. Ik heb moeten knokken om mijn stage als maatschappelijk werk bij ouderen te mogen lopen. In de achterstandswijk waar ik werkte, was de helft van de mensen hoog bejaard en de andere helft had een migrantenachtergrond. Daar begon mijn interesse in de politiek en de ontwikkeling van het ouderenbeleid in Nederland. Ik heb het geluk gehad dat ik vanuit die interesses altijd mijn werkzaamheden heb kunnen inrichten en later een studie sociale gerontologie kon afronden.

2. Waar doe je vrijwilligerswerk en waarom?
Ik heb eigenlijk altijd vrijwilligerswerk gedaan naast mijn werk. Bijvoorbeeld als bestuurslid van diverse welzijnsorganisaties en als lid van een politieke partij. Tot mijn 70e was ik nog werkzaam als wethouder en daarna was het eigenlijk vanzelfsprekend om door te gaan met activiteiten die na aan mijn hart lagen. Tot op de dag van vandaag ben ik actief voor Het Schooltje van Dik Trom. Daarnaast ben ik nu ook betrokken bij het verder ontwikkelen van het cultureel erfgoed in Etersheim.

3. Hoe ben je daar terecht gekomen?
De vraag naar bestuursfuncties kwamen meestal via het netwerk. Het Schooltje van Dik Trom was een project waar ik van meet af aan bij betrokken was als wethouder. In 2007 kwam de toenmalige eigenaar een sloopvergunning aanvragen voor het oude schooltje. Ik woonde om de hoek in een 17e -eeuwse boerderij. Het zou echt eeuwig zonde zijn als het pand met culturele waarde zou worden afgebroken. Met de historische vereniging en het comité ‘Redt het Schooltje van Dik Trom’ heb ik me als nieuwbakken wethouder cultuur ingezet om het Schooltje te redden van de sloophamer.

4. Wat brengt het je?
Het brengt me vooral voldoening dat dit stukje erfgoed gered is. Ik ben trots dat we daar met alle vrijwilligers een succesvol museum van hebben gemaakt. Gemiddeld komen er 3.000 bezoekers per jaar. Daar zijn wij erg tevreden mee.

5. Waarom vind je het belangrijk dat er vrijwilligerswerk gedaan wordt?
Nu de verzorgingsstaat steeds verder afbrokkelt is vrijwilligerswerk het smeermiddel van onze gemeenschap geworden. De zorg, cultuur en sport kunnen niet meer zonder!

6. Je wordt voor deze rubriek genomineerd door Marcel van Meel en Cor Doevendans met de volgende vraag: Jetty Voermans is betrokken bij Het Schooltje van Dik Trom. Zij is verhuisd van Etersheim naar Amsterdam. De vraag is: heb je al spijt van je verhuizing naar Amsterdam?
Nee helemaal niet! Ik heb het beste van twee werelden. Ik woon nu in een woning die geschikter is voor mijn afnemende mobiliteit en dicht bij mijn (klein)kinderen. Ondanks dat ik in Amsterdam woon, ben ik nog steeds actief bij het Schooltje van Dik Trom. Daarnaast bundelen we de krachten in een nieuw uitdagend project om het cultureel erfgoed in Etersheim verder te ontwikkelen. Er komt een aanlegsteiger in het IJsselmeer op ongeveer 500 meter van De Breek en een mini-museum voor archeologie. Je moet jezelf blijven vernieuwen. In het Schooltje van Dik Trom hebben we ook wisselende tentoonstellingen om publiek te blijven trekken.

7. Wie nomineer je voor deze rubriek en welke vraag wil je hem of haar stellen?
Wil Spanjer doet op verschillende vlakken vrijwilligerswerk en coördineert momenteel de activiteiten in Edam-Volendam voor de viering van 75 jaar Vrijheid. Ik wil haar vragen: “Hoe leeft het thema in Edam-Volendam?”

Het was leuk om een gesprek te voeren met mijn voormalig wethouder. Prachtig dat Het Schooltje van Dik Trom gered is door vrijwilligers. Jetty laat zien dat het ook op afstand mogelijk is om vrijwilligerswerk te doen. Ook vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met Joke Karman, vrijwilligersmakelaar van gemeente Edam-Volendam: vrijwilligersmakelaar@edam-volendam.nl of 06-15 60 35 83. 

(Bron: De Stadskrant - 23 december 2019)