Gidsen voor de Halve Maen

Even voorstellen, ik ben Guido van Meerbeek. De afgelopen 7 jaar ben ik vrijwilliger en gids bij het Edams museum. Daarnaast heb ik het afgelopen jaar meegedraaid als gids op de Halve Maen in Hoorn.

De Halve Maen is meest bekend van de 6 maanden durende VOC reis met Henry Hudson. Deze reis leidde tot de ontdekking van het huidige New York. Daarvoor heeft het 3 jaar meegedaan aan de moeder negotie en daarna participeerde het aan de Inter-Aziatische handel als VOC schip in Azië. Uit recent onderzoek blijkt dat het schip is in vroeger tijden reeds in Edam is geweest:

Schipper Cornelis Peijters- met zijnen
Comsocijeus wijllen vercoepen een gaijnge schip groot
omtrent veertich last ende leijt tegen woor[dich]
tot Edam in dije nieue hauen met Ancke[rs]
touwen ende seijlen ende met sulck gereesch[ap]
Alser inde Immetaris is genomenert

Het schip heeft toestemming om vanaf eind maart tot eind april in Volendam aan te meren.
Namens de Stichting Vrienden van de Halve Maen doe ik een oproep aan iedereen die geïnteresseerd is in onze musea en de geschiedenis van de gemeente Edam Volendam, om gedurende de periode eind maart tot eind april, het schip vrijwillig te bemannen teneinde bezoekers te kunnen ontvangen.

Bij voldoende vrijwilligers kunnen we werken met een gidsensysteem zoals het in Hoorn georganiseerd was: (gedurende 45 minuten met een eigen groepje bezoekers een persoonlijke rondleiding geven.)

Uiteraard willen we daarbij de bezoekers wijzen op onze eigen musea, en kunnen we andersom vanuit de musea bezoekers wijzen op de aanwezigheid van het schip. We kunnen elkaar versterken!

Corona
Natuurlijk houden we rekening met hoe het corona virus zich ontwikkeld. Ik ben mij bewust van het feit dat momenteel het openbare leven plat ligt vanwege het virus. We gaan er van uit dat situatie in de periode eind maart tot begin april weer gewoon is.

Verdere informatie volgt als het aantal vrijwilligers bekend is.

Oproep
Heeft u interesse om ons te helpen? Dan kunt u zich aanmelden bij: Guido van Meerbeek.

E-mailadres: gvm@halvemaen.nl  Telefoon: 0226-354889

20-03


Vacaturebank

-
cultuur
sport
welzijn
overig

Reageren kan door middel van de knop "reageer op deze vacature".