De Stichting Matthäus Passion Edam zoekt een betrokken secretaris. Pakt u deze kans?

De Stichting Matthäus Passion zoekt een betrokken, enthousiaste secretaris voor het bestuur.

Taken:

 • ondersteuning van de voorzitter;
 • beheer en bijhouden van het draaiboek en bewaking van de planning;
 • zorgen dat bestuursleden en betrokkenen op tijd beschikken over relevante informatie;
 • uitschrijven en agenderen van de bestuursvergaderingen; 
 • notuleren van bestuursvergaderingen, verslaglegging van andere bijeenkomsten waarbij het bestuur betrokken is en bewaking van de lijst met actiepunten;
 • verzorgen van de algemene correspondentie van het bestuur, waaronder contacten met sponsors en donateurs.

Wat bieden wij?

 • prettige werksfeer en collega-bestuurders,
 • voldoening en tevredenheid over het succesvol managen van een stevige omzet en een groot publiek,
 • waardering van publiek en uitvoerenden,
 • waardering van sponsors, begunstigers, gemeente en beleidsmakers.

De Stichting Matthäus Passion Edam, opgericht in 2001 en erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling), heeft tot doel:

 • jaarlijks een uitvoering realiseren die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek;
 • optimale samenwerking bereiken tussen amateurmusici (koren) en  beroepsorkest en solisten en
 • Edam op de kaart zetten als Matthäuslocatie.

De stichting tracht dit doel tracht te bereiken door het zonder winstoogmerk organiseren van uitvoeringen van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, elk jaar op Goede Vrijdag in de Grote Kerk van Edam.

De uitvoering, in een doodstille, monumentale kerk, wordt altijd druk bezocht. De volgende uitvoering is op Goede Vrijdag, 10 april 2020. Verdere informatie vindt u op onze website www.matthaus-passion.com

Het organiseren van dit jaarlijkse project is vrijwilligerswerk. De stichting heeft een bestuur, een koorwerkgroep, een vrijwilligerscoördinator en een twintigtal vrijwilligers.

Ons bestuur bestaat op dit moment uit vier leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid artistieke en muzikale zaken.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met onze voorzitter, John van Voorst, 06-22797638  of  john55@hetnet.nl

U kunt u ook aanmelden via de knop hieronder.

19-11


Vacaturebank

-
cultuur
sport
welzijn
overig

Reageren kan door middel van de knop "reageer op deze vacature".