Buurtbemiddelaar

Omschrijving activiteit:
Bemiddeling van laagdrempelige conflicten tussen burgers door burgers (getrainde vrijwilligers).

Doelgroep en Doel:
De doelgroep zijn alle burgers van de gemeente Edam-Volendam. Het doel is het voorzien van een laagdrempelige, kosteloze manier van conflictoplossing voor burgers door burgers.

Taken van de vrijwilliger:
• Hoor en wederhoor gesprekken voeren met beide partijen, buur I en buur II
• Het houden van bemiddelingsgesprekken
• Het maandelijks bijwonen van bijeenkomsten
• Deelnemen aan de basistraining en vervolgtraining

Verwachtte competenties en vaardigheden:
• Verantwoordelijkheid en lerend vermogen
• Onpartijdig kunnen opereren en vertrouwen genieten van de betrokkenen
• Goed kunnen luisteren
• In staat zijn om zonder vooroordelen en oordelen te luisteren
• Bereid zijn trainingen te volgen
• Casuïstiek met vertrouwelijkheid kunnen behandelen
• Goed in teamverband kunnen werken
• Langere periode beschikbaar zijn (min. 2 jaar)
• Gemotiveerd, betrokken en neutraal zijn
• Kunnen samenvatten, vragen durven stellen en mensen durven aanspreken
• Een open houding

Wij bieden:
• Een vaste onkostenvergoeding
• Regelmatige begeleiding d.m.v. telefonisch overleg en maandelijkse besprekingen
• Jaarlijks wordt er deskundigheidsbevordering aangeboden m.b.t. specialisering t.b.v. bemiddeling.

Rol/plek in de organisatie/project:
De vrijwilliger werkt onder supervisie van de coördinator.

Wil jij iets betekenen voor de gemeente Edam-Volendam? Heb je genoeg tijd en positieve energie om je in te zetten om een bijdrage te leveren tot verbetering van jouw samenleving?

18-09


Vacaturebank

-
cultuur
sport
welzijn
overig

Reageren kan door middel van de knop "reageer op deze vacature".