Ciska van Dijk

In de gemeente Edam-Volendam wordt hard gewerkt en niet altijd betaald. Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders uitzien. Om inzicht te krijgen in het werk dat al deze vrijwilligers doen, wordt in deze rubriek een aantal vaste vragen gesteld aan vrijwilligers.

Uit de schaduw… Ciska van Dijk

1. Wie ben je?
“Mijn naam is Ciska van Dijk. Ik woon al 60 jaar in Edam, heb een dochter en een zoon, vier mooie kleindochters en twee leuke achterkleinkinderen. Ik ben een tevreden en rijk mens.”

2. Waar doe je vrijwilligerswerk en waarom?
“In de Singel doe ik mijn vrijwilligerswerk voor de club ‘Samen Uit’ en de ‘Soos’ op dinsdagmiddag. Mijn vrijwilligerswerk doe ik vooral omdat ik het zelf erg leuk vind en omdat ik vind dat je, als je lid bent van een club, je allemaal je steentje moet bijdragen, anders verdwijnt alles uit de samenleving.”

3. Hoe ben je daar terecht gekomen?
“Dat is ongeveer 14 jaar geleden ontstaan toen Carmel Fagan (nu vrijwilligerscoördinator van De Meermin) hier ouderenwerkster was en mij vroeg om haar te helpen om een groep Samen Uit op te starten. Wij zijn toen met niets begonnen en de club bestaat nu uit 80 leden (vrouwen en mannen).”

4. Wat brengt het je?
“Het brengt mij heel veel gezelligheid, je ontmoet hele aardige mensen en krijgt veel sociale contacten en wat ik heel belangrijk vind is dat je door je vrijwilligerswerk blijft deelnemen aan de maatschappij. Het leven gaat al zo snel maar je hoeft echt niet thuis te zitten en je alleen te voelen.”

5. Waarom vind je het belangrijk dat er vrijwilligerswerk gedaan wordt?
“Als iedereen iets van vrijwilligerswerk gaat doen, dan zal de wereld er leuker uitzien. Ik bewonder alle vrijwilligers in de zorg en andere organisaties. Wat zou er gebeuren als alle vrijwilligers het werk erbij zouden neerleggen. Waar blijven we dan?”

6. De heer Piet Klok nomineert je en stelt het volgende: “Mevrouw van Dijk is de drijvende en stuwende kracht achter de vrouwenvereniging. Zij is initiatiefrijk en organiseert bijeenkomsten en allerlei activiteiten. Ik wil graag van haar weten waar ze de kracht vandaan haalt om dit te blijven doen (op haar leeftijd)”.
“Piet, wij zijn geen vrouwenvereniging, maar een leuke groep mensen (mannen en vrouwen) die elke drie weken samen op stap gaan en gezellige dingen doen. Piet wil ook graag weten waar ik op mijn leeftijd de kracht vandaan haal om dit te blijven doen. Nou ik doe dit dus niet alleen, heb lieve en aardige mensen om mij heen die mij hierbij helpen en zolang ik het leuk blijf vinden, ga ik nog even door want dit brengt nog steeds veel plezier in mijn leven.”

7. Wie nomineer je voor deze rubriek en welke vraag wil je hem of haar stellen?
“Voor de volgende keer nomineer ik Theo Buyten en mijn vraag aan deze bezige bij is: Theo, denk jij er met al jouw vrijwilligerswerk wel eens aan wanneer je misschien gaat stoppen of ga jij net zoals ik lekker door en we zien wel?”

Al veertien jaar elke drie weken uitjes regelen voor gemiddeld misschien veertig mensen. Wat veel mensen zullen er een leuk dagje uit hebben gehad dankzij Cisca haar waardevolle inzet!

Ook vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met Joke Karman, vrijwilligersmakelaar van gemeente Edam-Volendam: vrijwilligersmakelaar@edam-volendam.nl of 06-15 60 35 83

(Bron: De Stadskrant - 23 september 2019)