Piet Klok

In de gemeente Edam-Volendam wordt hard gewerkt en niet altijd betaald. Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders uitzien. Om inzicht te krijgen in het werk dat al deze vrijwilligers doen, wordt in deze rubriek een aantal vaste vragen gesteld aan vrijwilligers.

Uit de schaduw… Piet Klok

1. Wie bent u?
Ik ben Piet Klok, geboren en getogen Edammer. Nu woon ik alweer 27 jaar in Volendam.

2. Waar doet u vrijwilligerswerk en waarom?
Ik doe verschillende dingen: ik ben nu 15 jaar voorzitter van de EHBO in Edam. Op de woensdagavond ben ik in De Singel, daar zijn die avond de deelnemers van Bosvolk en het koor Afslag Edam. Ik zorg dan voor koffie en thee en ’s avonds sta ik achter de bar. Ook de vrijdagen ben ik in De Singel, dan is De Singel de hele dag open. Voor de 9 kaasmarkten draai ik EHBO-dienst en help daar ook met opruimwerk. Op de Waterdag Edam ben ik verkeersregelaar. Ook ben ik steward bij FC Volendam, laatst ben ik nog mee geweest naar Helmond. Vroeger ben ik 24 jaar voetbalscheidsrechter voor de regio en Noord-Holland geweest en daar heb ik 12 jaar jeugd getraind bij de atletiek en heb ik lange tijd oud papier opgehaald voor de Drumband waarin ik ook actief speelde.

3. Hoe bent u terecht gekomen bij het verschillende vrijwilligerswerk?
Ik ben erin gerold. Vrijwilligerswerk doen zit in mijn genen. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan, het voelt beslist niet als een opoffering. Ik heb het graag gedaan en ik doe het nog graag.

4. Wat brengt het u?
Een mooi en tevreden leven. De evenementen waar ik vrijwilligerswerk doe, zijn leuk om bij aanwezig te zijn.

5. Waarom vindt u het belangrijk dat er vrijwilligerswerk gedaan wordt?
Toen ik nog werkte, deed ik al vrijwilligerswerk. Nu ben ik zes jaar uitgewerkt. Dat was eerst erg wennen, ik ging namelijk met plezier naar mijn werk. Ik zie dat de meeste mensen tegen de pensioenleeftijd niet enthousiast meer zijn over hun betaalde werk, dan is het goed om ruimte te maken voor jongere collega’s. Gelukkig kan ik mijn tijd goed invullen met vrijwilligerswerk. Als er geen vrijwilligers zijn, zullen er een hoop dingen wegvallen. Ik heb wel eens aangegeven dat het tijd wordt voor een andere voorzitter voor de EHBO. Het zou mooi zijn als er een jonger iemand opstaat om die taak op te pakken.

6. De vraag van Carolina van Gerven aan u is: “Ik heb begrepen dat jij goed met jongeren kunt omgaan. Besef je dat en heb je enig idee hoe het komt dat je dat zo goed kunt?”
Op de woensdagavonden als ik in De Singel ben, dan zijn er buiten vaak jongeren. Omdat ik graag wil weten wie het zijn, vroeg ik ze binnen. Dan konden ze een potje poolen en wat drinken. Je hoort dan achtergronden. Je moet ‘meegaan’ met de jongeren, weten wat er leeft. Ik luister naar ze en probeer geen onderwijzer te zijn. Misschien komt het ook wel door mijn EHBO-werk van lang geleden toen bier nog in glas geschonken werd bij festiviteiten… Als je de jongeren met een snijwond dan hielp met een simpele pleister, werden het net kinderen en zeiden blij en dankbaar: “Dank u wel”.

Ik kijk naar de mens, niet naar de capuchon die ze dragen. Tijd investeren en begrip tonen, luisteren naar de dingen die hen interesseren en ze accepteren hoe ze zijn, daar gaat het om. Als je ze goed kent, zijn het mensen die ook wel goed zijn voor de toekomst.

7. Wie nomineert u voor deze rubriek en welke vraag wilt u hem of haar stellen?
Mevrouw Van Dijk is de drijvende en stuwende kracht achter de vrouwenvereniging. Zij is initiatiefrijk en organiseert bijeenkomsten en allerlei activiteiten. Ik wil graag van haar weten waar ze de kracht vandaan haalt om dit te blijven doen (op haar leeftijd).

Zo mooi om het enthousiasme te zien en de als vanzelfsprekende inzet als vrijwilliger van Piet Klok!

Wilt u ook vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met Joke Karman, vrijwilligersmakelaar van gemeente Edam-Volendam: vrijwilligersmakelaar@edam-volendam.nl of 06-15 60 35 83

(Bron: De Stadskrant - 9 september 2019)