Verklaring omtrent gedrag

Gratis VOG  

Een VOG is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden gratis.
Helaas komt ongewenst gedrag voor. Verenigingen die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers die werken met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of kwetsbaren zoals bv ouderen. Wij willen u daarom wijzen op het belang van een preventief beleid voor uw organisatie. 
We bevelen dit dan ook van harte aan en mocht u er niet uitkomen dan bieden wij natuurlijk graag onze hulp aan!
In het bijgevoegde documenten vindt u meer informatie over de voorwaarden en de procedure van het aanvragen van een gratis VOG voor vrijwilligers.

Ook kunt u dit lezen op http://www.gratisvog.nl . Daarnaast vindt u in de bijlage ook nog informatie over het kiezen van een Vertrouwenspersoon in de organisatie en de definities van ongewenste omgangsvormen.